5.


És a la terra que li toca,
la que trepitja, la que veu,
la que li mostra que el destrossa
quan resta immòbil, ben cobert
 
de cel: espai no terrenal
on no s’empremta mai el pas.
Saben trajectes abismals,
les aus, per arribar aviat

al clima just que necessiten.
Volem com elles la distància,
procurem fer-ne molta via,
i per sempre deixar la gàbia.

Correm fins a desaparèixer,
d’aquest inútil punt de vista
fins que vegem una altra terra
amb una millor perspectiva.
 
La ciutat comença a créixer:
meta física és metafísica.