9.


Dona que vas personificar l’home
que anhelava els secrets inaccessibles,
vas ser més que la mare dels vivents:
la primogènita d’un gran desig.

I el càstig de vestir comença a ser
encant de despullar, la temptació
de trencar un mirall o menjar una poma
del bé i el mal –pecat original?

Recordarem el do del paradís
i en farem un de molt més terrenal
amb paraules, passions, serpents i errors,
sense àngels, ni consells, ni arbres vedats.